Återkoppling

Återkoppling är en process där både mottagare och avsändare spelar en aktiv roll för att återkopplingen ska vara meningsfull. Den är ett effektivt sätt att bekräfta någon och en förutsättning för att utvecklas. Den kan också vara en grogrund för frustration.

Tre tips för att ge återkoppling:

  1. Syftet är att hjälpa mottagaren att utvecklas.
  2. Ha gärna några konkreta exempel till hands på vad mottagaren gör bra och vad som kan utvecklas.
  3. Be om återkoppling själv, och visa att du är öppen för att ta emot.

Tre tips för att ta emot återkoppling:

  1. Kom ihåg att den återkoppling du får är en förutsättning för att du ska kunna utvecklas. Som skribent eller som människa.
  2. Lyssna aktivt och undvik att gå i försvar, ta gärna anteckningar medan du lyssnar för att distrahera munnen från att börja gå.
  3. Tacka för den återkoppling du fått och be att få återkomma om det blir mycket att ta in.

Att ge och ta återkoppling är som vilken träning som helst – ju mer du tränar desto mer vältränad blir du.

Att fela är mänskligt. Genom att ge människor en chans att rätta till sina misstag får vi möjlighet att rätta till våra egna.